Claus Houden

Din personlige stemme i Odense Byråd

BYRÅDSTALE

30. september 2017

investeringsbarometer, for 72 mio.kr. på beskæftigelsesområdet

Før sommerferien vedtog vi her i Byrådet den sag, der skulle igangsætte 14 investeringsprojekter i Odense Kommune.

 Med en investeringssum på 72 millioner kroner viste vi ambition, målrettethed og handling.

 Og det var nødvendigt. For selvom Odense Kommune er inde i en positiv udvikling på rigtig mange områder, så skal vi gøre noget helt særligt og ekstra for at nedbringe ledigheden.

 Vi mangler 22.000 arbejdspladser på Fyn, så vi er nødt til at tænke anderledes end andre byer rundt omkring i landet.

 Og det gør vi. Det har vi gjort længe.

 Beskæftigelses- og Socialudvalget har i lang tid haft fokus på udfordringerne, og vi har truffet beslutninger, der styrker vores indsats, og vi har ryddet op i fortidens fejl.

 Senere arbejdede Beskæftigelses Task Force Odense videre på nogle af erfaringerne og opdagede nye muligheder.

 Vores og Taskforcens’s arbejde blev til 14 investeringsprojekter, som vi vedtog i denne sal for snart fire måneder siden.

 Og nu er vi klar til næste skridt.

 I dag vedtager vi forhåbentligt principperne for de investeringsbarometre, som skal hjælpe os med at følge investeringsprojekterne på bedste vis – og ikke bare på overfladen, men helt ned i dybden.  

 Helt overordnet set laver vi opfølgning på tre niveauer. Fælles for alle niveauer er, at vi arbejder med trafiklysenes farver – rød, gul og grøn – for enkeltheden og overblikkets skyld.  

 På det højeste niveau deler vi projekterne op i to. Hvordan går det i forhold til bruttoledigheden, og hvordan går det i forhold til de aktivitetsparate? Stiger vi, falder vi, er der status quo? Eller er de røde, gule eller grønne?

 Resultaterne putter vi så at sige igennem en tragt og går et spadestik dybere ned.

 Her skal vi kigge på projekterne i forhold til de enkelte målgrupper - såsom forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere og aktivitetsparate.

 Er de forsikrede ledige grønne – er det gået godt? Er de aktivitetsparate røde – er det gået skidt ? Og hvorfor?

 Her må vi igen et spadestik dybere.

 Og det er her, på det nederste niveau, at vi kigger på hvert enkelt projekt ud fra seks indikatorer.

 Er det fx HR-funktionen, som vi tilbyder de mindre virksomheder, der får flere forsikrede ledige i job?

 Eller giver mini-jobmesserne ikke det afkast, vi havde forventet i forhold til de jobparate kontanthjælpsmodtagere? 

 Den samlede vurdering af hvert projekt beror naturligvis også på en faglig vurdering. Investeringsprojekterne er en proces, som skal have tid til at blive løbet i gang. Vi skal have is i maven og tro på det, vi i fællesskab har besluttet.

 Men med en investering på 72 millioner er det selvfølgelig altafgørende, at vi følger projekterne tæt og sikrer os, at de fungerer efter hensigten.

 Det betyder, at vi er klar til at satse på de projekter, der virker. Udgangspunktet er ikke en engangsforestilling. Nej, vi er klar til at forlænge projekterne og arbejde videre med dem, så vi kan komme i mål.

 Men det betyder også, at vi lukker projekter, der ikke har den effekt, vi havde håbet og troet på.

 Så når vi holder nogle af projekterne op mod udviklingen i bruttoledigheden, er det ikke bare for nysgerrighedens skyld. Nej, det er fordi, vi forventer, at projekterne giver resultater.

 Og viser de ikke den ønskede effekt, så kan og vil vi bruge vores kræfter bedre. Vi har fokus på effekt og resultater. Og vi ønsker resultater, det skylder vi de implicerede borgere og skatteyderne som betaler.

 Så jeg ser frem til, når vi mødes til første opfølgning i november i år og får syn for sagen, og stiller spørgsmålet; er de godt i gang med deres opgaver?

 Jeg vil se frem til at følge projekterne, og håber det bliver som aktiv i vores nye byråd.