Claus Houden

Din personlige stemme i Odense Byråd

Politiske resultater og markeringer

16. november 2017

VIGTIGSTE RESULTATER

At få sikret fornuftige skoledistrikter og fokus på dannelse i skolen. Dannelse som skal hjælpe vores børn til at håndtere forandringer i et kommende, omskifteligt arbejdsliv.

Samtidigt at have et stort engagement i kampen for bevarelse af klubberne og de lokale skoler. Fremadrettet være kritisk overfor en evt. ny centrumskole der vil kunne fjerne grundlaget for velfungerende lokale skoler.

 

I udvalget at have medvirket til en ændret ”kultur” i forvaltningen, fra forsørgelse til i stedet at få et job. Fordi det skal kunne betale sig at arbejde. I Byrådet at få vedtaget en ambitiøs beskæftigelsespolitik, som skal drive arbejdsløsheden under landsgennemsnittet inden for de næste 3 år, og hvor kurven i skrivende stund er knækket i positiv retning efter lang tids stilstand!

 

At få udarbejdet og vedtaget en rygepolitik der inden for de næste 7 år skal sikre en hel røgfri generation. Fordi lige nu begynder 40 børn og unge at ryge hver dag i Danmark og vi skylder dem en opvækst uden røg !