Claus Houden

Din personlige stemme i Odense Byråd

Politiske resultater og markeringer

20. marts 2021

VIGTIGSTE RESULTATER

Ideudvikler til Heli- Droneport i Odense. 

Visionen er at øge Odenses internationale tilgængelighed gennem etableringen af en lufthavn/landingsplads udelukkende for helikoptere/droner. Så kan man komme fra eks. København, Hamborg og Frankfurt til Odense hurtigt – i første omgang med helikopter og senere med droner. Dvs. bedre adgang til europæiske hubs og derigennem global flytransport.

https://www.tv2fyn.dk/odense/store-visioner-vil-skabe-international-landingsplads-til-helikoptere-og-droner

Sikre politisk opbakning til udvidelse af det Grønne Danmarkskort lokalt i Odense

Åløkkeskovens venner jubler - og det gør byen grønnere og gladere....

https://www.tv2fyn.dk/nyheder/16-03-2021/2200/beboere-jubler-i-alokkeskoven?v=1_2n47dula&autoplay=1#player

At få sikret fornuftige skoledistrikter og fokus på dannelse i skolen. Dannelse som skal hjælpe vores børn til at håndtere forandringer i et kommende, omskifteligt arbejdsliv.

Samtidigt at have et stort engagement i kampen for bevarelse af klubberne og de lokale skoler. Fremadrettet være kritisk overfor en evt. ny centrumskole der vil kunne fjerne grundlaget for velfungerende lokale folke- og frie private skoler !

I beskæftigelsesudvalget, at have medvirket til en ændret ”kultur” i forvaltningen, fra "forsørgelse" til i stedet at få et job. Fordi det skal kunne betale sig at arbejde. I Byrådet at få vedtaget en ambitiøs beskæftigelsespolitik, som skal drive arbejdsløsheden under landsgennemsnittet inden for de næste 3 år, og hvor kurven i skrivende stund er knækket i positiv retning efter lang tids stilstand!

At få udarbejdet og vedtaget en rygepolitik der inden for de næste 7 år skal sikre en hel røgfri generation. Fordi lige nu begynder 40 børn og unge at ryge hver dag i Danmark og vi skylder dem en opvækst uden røg !