TRE FOKUSOMRÅDER

Det er resultaterne, erfaringen og ­visionen for Odense, der tæller!

 Mine mærkesager er grøn omstilling, velfærd, vækst og udvikling – også i lokalområderne.  Fordi vi skal skabe en bæredygtig og mere vækstdygtig kommune – og det er uden at hæve skatterne yderligere!

Derfor er vi i denne periode gået forrest med løsninger, der fremmer:

·  Mere biodiversitet i en grønnere storby

·  Velfærd til såvel unge som ældre

·  Et aktivt fritidsliv og nye lokale haller

·  Turisme og nye erhverv som dronetransport

En mærkesag har været arbejdet med stop for kulafbrænding på Fynsværket ved udgangen af 2022, samt støtten til de enestående borger­initiativer om bevarelse af Åløkkeskoven og en bevarende lokalplan for Hunderup.

I. Grøn omstilling og billig fjernvarme

Fordi mit arbejde i Verdensmål Udvalget og indstillingen om stop for kulafbrænding på Fyns­værket er den første af en lang række miljø­mæs­sige tiltag, som bringer Odense i front på den grønne omstilling. Derudover arbejder jeg som næstformand i Fjernvarme Fyn for at sikre en fortsat billig og borgerejet varmeforsyning.

Mit fokus er på grøn omstilling, fordi klima­krisen er vor tids største, fælles udfordring – lokalt såvel som internationalt.

Det skal Odense tage ansvar for i forpligtende partnerskaber og samarbejde med borgere, vores erhvervsliv, forsyningsselskaber, uddannelsesinstitutioner og en lang række andre aktører, der her skal skabe helt nye klima- og erhvervssucceser. Ikke med frygt, men med fremtidstro på, at det kan lade sig gøre!

II. Velfærd og STOP for mere letbane

Fordi pengene i stedet skal anvendes på velfærd, hvor de skal følge borgeren til:

·       Bedre klassenormeringer i folkeskolen

·       Bedre hjemmepleje

·       Et aktivt fritidsliv og nye lokale haller

 Flere penge betyder ikke altid bedre resultater. Det har vi set i den socialdemokratiske borgmesters periode, hvor:

• De ældre er blevet glemt og gemt indtil valgåret

• Eleverne flygter fra folkeskolen

• Letbanens udbygning og milliardstore ­regning dræner kommunekassen

• Der er skabt færre private, men flere offentlige, arbejdspladser

 Venstre vil løfte velfærden ved samtidigt at indføre en ny national fritvalgs-garanti. Med garantien i hånden får den ældre ret til selv at vælge, hvem der skal levere den personlige pleje, praktiske hjælp og madservice, de er visiteret til.

 Vi vil også give ældre adgang til en uvildig ældrevejleder, der kan vejlede den enkelte ældre i mulighederne ved det frie valg.

 Det er ansvarlig økonomisk politik, der skaber frihed for borgerne.

III. Vækst og udvikling, også i de mange virksomme lokalområder

Fordi udvikling af en storby også handler om at skabe “eventyrlige” lokalplaner, der giver plads til borgerne, naturen og især livet, der skal leves mellem husene i hele byen.

Et godt eksempel på, hvordan kulturen i lokalområdet skal tæt på borgeren, er udviklingen på Byens Ø. Her planlægger vi i Nordatlantisk Hus at opføre et internationalt klimacenter, der skal sikre liv på de gamle kajer og formidling af de klimaforandringer, vi desværre ser ­tydeligt i Nordatlanten.

Kultur, kunst og oplevelser er velfærd, men også en generator for øget turisme, der skaber arbejdspladser og økonomisk fremgang.