TRE FOKUSOMRÅDER

Jeg siger Ja til Odense 

Fordi der ligger et stort ansvar i at forme en endnu bedre by. Med erfaring fra 8 år i byrådet, som gruppeformand, i bestyrelser og erhvervslivet kan jeg sikre dig en tilgængelig, lokalt engageret og personlig stemme i det politiske arbejde.

I. Grøn omstilling og billig fjernvarme

CO2 neutral fjernvarme og stop for kulafbrænding er den vej som skal bevæge Odense frem mod den store omstilling til et bedre miljø, hvor jeg samtidig som næstformand i Fjernvarme Fyn arbejder på at sikre en både billig og borgerejet varmeforsyning de næste mange år - selv om borgmesteren prøvede "at sælge ud af arvesølvet"

II. Velfærd uden mere letbane

Sikre at der ikke bygges mere letbane, men at pengene anvendes med udgangspunkt i dig som borger. Bedre hjemmepleje, flere valg mellem offentlig og privat leverandør, bedre normeringer i skoler og færre børn i klasserne og støtte til et aktivt fritidsliv herunder flere haller i lokalområderne

III. Vækst og udvikling, også i de mange virksomme lokalområder

Udvikling af en storby handler også om skabelse af gode lokalplaner, som giver plads til borgerne, naturen og livet mellem husene i hele byen. Det betyder bevarelse af de grønne områder, eksemplet var Åløkkeskoven hvor træerne og skoven blev bevaret. Ikke på bekostning af erhvervsudvikling men i en afvejning af at hele byen skal virke sammen.

Og, vi skal huske at kultur og oplevelser også er en del af velfærden som generator for turisme, arbejdspladser og økonomisk vækst